FIK REVIZIJA d.o.o. Zagreb, u okviru djelatnosti revizije obavlja sljedeće usluge:

 

  • zakonske revizije financijskih izvješća
  • revizije financijskih izvješća na zahtjev društva koja nisu zakonski obveznici obavljanja revizije
  • revizije za posebne namjene
  • kontrole poslovanja prilikom preuzimanja
  • revizije osnivanja tvrtki i povećanja temeljnog kapitala