Cijene usluga iz područja djelatnosti tvrtke FIK REVIZIJA d.o.o. Zagreb su prilagođene vrsti djelatnosti koju obavlja klijent te složenosti i obimu njegovog poslovanja.