FIK REVIZIJA d.o.o. Zagreb, u okviru poreznog savjetovanja pokriva područja:

 

  • poreza na dobitak
  • poreza na dohodak
  • poreza na dodanu vrijednost
  • posebnih poreza